strona główna    |    mapa serwisu
O nas
Klauzula RODO
Produkty
Certyfikaty
Kontakt
Klauzula RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

Informuję, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INPOL Gronikowscy Spółka Jawna przy ul. Toruńskiej 73, 88-100 Inowrocław, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu celach marketingu sprzedawanych produktów lub usług oraz realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

3)     podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

4)     posiada Pani/Pan prawo do:

·       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·       wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·       przenoszenia danych,

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5)     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,

6)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższa klauzula ma charakter informacyjny, w związku z tym nie ma konieczności kontaktu ww. zakresie, ponieważ INPOL Gronikowscy Spółka Jawna nie wymaga składania żadnych oświadczeń w związku ze zmianą przepisów. Wystarczy zapoznać sie
z powyższymi informacjami.

© INPOL 2007