strona główna    |    mapa serwisu
O nas
Klauzula RODO
Produkty
Certyfikaty
Kontakt
Wydarzenia

Kujawska Chrupka Czekoladowa                                                           

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

 

Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

                   Wspólnicy INPOL Gronikowscy Sp.j.    

informują, iż w ramach

Poddziałania 5.2.2. „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw” RPO WK-P

zrealizowano Projekt zgodnie z Umową o dofinansowanie

 nr WPW.II.3043-2-248-35/09      

pt. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy INPOL Gronikowscy Sp.j. poprzez dywersyfikację dotychczasowej produkcji polegające na wprowadzeniu nowego produktu –                                                „Kujawskiej chrupki czekoladowej”

 

Całkowita wartość Projektu - 879 620,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 306 425,00 zł

Wkład budżetu państwa  - 54 075,00 zł

Wkład własny - 360 500,00 zł

W związku z wyżej wymienionym Projektem firmie INPOL Gronikowscy Sp.j. przyznano dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie to jest wkładem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

W przypadku niniejszego Projektu osiągnięto następujące rezultaty:

1)   Inwestycja w nowoczesny park maszynowy pozwoliła na rozszerzenie oferty o nowy, regionalny produkt z gamy wyrobów cukierniczych;  

2)   Wdrożenie nowego produktu wpłynęło na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy INPOL na rynku regionalnym i krajowym;

3)   Stworzono 6 nowych stanowisk pracy z zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn;

4)   Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko (technologie wdrażane w ramach Projektu są całkowicie przyjazne dla środowiska).

 

© INPOL 2007